موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جام جهانی (PS) بهین دانش

جام جهانی (PS) بهین دانش

جام جهانی (PS) بهین دانش

  • 17 مهر 1399 13:40

من خیلی به دسته بازی علاقه داشتم. یه روزی توی آموزشگاه بهین دانش یک مسابقه ی پی اس برگزار شد. من خجالت میکشیدم که برم و سپهر میخواست که من بیام و من گفتم نه اما در آخر رفتم و در اول استرس داشتم که ببازم. و شب قبل میخواستم تمرین کنم ولی لپ تاب روشن نشد و بعد صبح تمرین کردم و دیر هم بلند شدم. و رفتم آموزشگاه. اول نه سپهر، نه سروش و نه دایی (آقای ابراهیمی) بودند. مسئول مسابقه گفتند بیا اولین بازی ات را شروع کن. اولین بازی را بردم وگفتم چه راحت بود واز تکنیک خودم هم استفاده کردم. من همه را بردم و رسیدم به اشکان که سال پیش برنده شده بود و با خودم فکر کردم خیلی قویه. بابای اشکان می گفت تشویق و سر وصدا نکنین. در آخر نیمه اول 1 گل زدم و در نیمه دوم اشکان نتونست گل بزنه. من به فینال رفتم بعد فینال را باختم و بعد با اون یکی بازنده ی فینال بازی کردم و دیگه خسته بودم وباختم و رفتم خونه. بعد دایی گفت اگه می موندی یه چیزی به تو هم میدادیم. تا اینکه سال بعد اومد ودوباره مسابقه برگزار شد. اون سال من نمیخواستم و دوباره سپهر گفت بیا و من رفتم و اون سال نوع دسته ها طوری بود که من بلد نبودم و من اون سال نمتونستم با اون نوع دسته بازی کنم. و از اشکان باختم. و دوباره رفتم ولی به نظر من دور اول بیش تر خوش گذشت. (یوسف آقاجانی)

دیدگاه خود را بنویسید

جستجو

دسته بندی ها