موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در مقالات و رویدادها برای تگ: آدرس به انگلیسی

1
آدرس دادن به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
16 شهریور 1399 14:42

در واقع باید به این نکته توجه داشت که پرسیدن آدرس یکی از موضوعاتی است که باید در ابتدا برای سفر به خارج از کشور به طور کامل به آن اشراف داشت. پرسیدن آدرس و فهمیدن چیزی که طرف مقابل به ما میگوید باید برای ما یک اولویت باشد.

جستجو

دسته بندی ها