موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در مقالات و رویدادها برای تگ: آموزش زبان انگلیسی

3
چرا زبان انگلیسی؟
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 12:56

امروزه به دلایل بسیاری یادگیری مکالمه زبان انگلیسی امری بسیار مهم است و عزم تمام مردم دنیا بر این است که بتوانند به این زبان زنده دنیا مسلط شوند. یادگیری زبان خود دلیلی است برای ارتباط با سایر کشورها و محو شدن مرزهایی که با عنوان مرزهای جغرافیایی مرد ...

1
درس خواندن به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 12:44

خب در این مقاله تصمیم گرفتیم درباره درس خواندن به انگلیسی و هر آنچه که درباره این موضوع باید بدانید صحبت کنیم. معادل درس خواندن به انگلیسی study می باشد اما وقتی بخواهیم درس و خواندن را به صورت جداگانه معنی کنیم درس در انگلیسی با کلماتی ماننده book، ...

معرفی کردن به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 01:11

اولین چیزی که ما در آموزش زبان انگلیسی و هر زبان دیگر به آن احساس نیاز می کنیم، معرفی خودمان به زبان انگلیسی است. اگر بتوانیم یک معرفی درست از خودمان داشته باشیم قطعا در ایجاد ارتباطی قوی و دوستانه موفق بوده ایم و باعث تقویت اعتمادبنفس در یادگیری زبا ...

تشکر به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
18 شهریور 1399 23:52

در زبان انگلیسی برای بیان قدردانی از افراد از کلمات مختلفی استفاده می شود. اما کلمه ای که برای تشکر به انگلیسی برای همه ما آشناست کلمه thank است. کلمات مترادف با این کلمه کلماتی همچون acknowledgment و gratitude است. کلمه thank علاوه بر کلمه تشکر معان ...

جستجو

دسته بندی ها