موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در مقالات و رویدادها برای تگ: معرفی کردن به انگلیسی

معرفی کردن به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 01:11

اولین چیزی که ما در آموزش زبان انگلیسی و هر زبان دیگر به آن احساس نیاز می کنیم، معرفی خودمان به زبان انگلیسی است. اگر بتوانیم یک معرفی درست از خودمان داشته باشیم قطعا در ایجاد ارتباطی قوی و دوستانه موفق بوده ایم و باعث تقویت اعتمادبنفس در یادگیری زبا ...

جستجو

دسته بندی ها