موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در مقالات و رویدادها برای تگ: ناموفق

1
چرا آموزش زبان انگلیسی در ایران ناموفق است
:
07 مرداد 1399 16:35

چرا آموزش زبان انگلیسی در ایران ناموفق است؟ این سوالی است که فکر خیلی از افراد را به خود مشغول کرده است. افرادی هستند که سال ها متمادی درگیر آموزش زبان انگلیسی هستند؛ اما هنوز نمی توانند در این زمینه موفق باشند. در مکالمه مشکل دارند، صحبت های انگلیسی ...

جستجو

دسته بندی ها