موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در مقالات و رویدادها برای تگ: یادگیری زبان با آهنگ

1
یادگیری زبان با آهنگ
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 00:42

یادگیری زبان با آهنگ و موسیقی از جمله روش هایی است که با تاثیر گذاری بر ضمیر نا خودآگاه ذهن، زبان هدف را با ژرفای ذهن مخاطب عجین می کند. واضع و مبرهن است که لازمه دریافت نتیجه از روشی نوین، آگاهی از تکنیک های یادگیری آن روش است. در ادامه قصد داریم ...

جستجو

دسته بندی ها