موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در دوره ها برای تگ: فرانسه

دوره آموزش زبان فرانسه
دپارتمان زبان های غیر انگلیسی

زبان فرانسوی از جمله زبان های محبوب ما ایرانیان است و در صد بسیاری از علاقه مندان به زبان دوم به یادگیری این زبان اقدام نموده اند. اما دلیل این محبوبیت چیست و چطور یک کشور می تواند با ایجاد جذابیت علاقه مندان بسیاری را به زبان و فرهنگ خود جذب نماید؟ ...