موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در دوره ها برای تگ: فشرده

دوره آموزش فشرده زبان انگلیسی
دپارتمان آموزش زبان انگلیسی

دوره راکت زبان انگلیسی یک دوره فشرده زبان انگلیسی است که با توجه به نیازهای زبان آموزان و با آزمون و خطاهای فراوان و همینطور درگیر کردن علم زبان شناسی با علم روانشناسی این دوره فشرده زبان انگلیسی تشکیل شده است.