موسسه زبان بهین دانش
جستجو

جستجو در دوره ها برای تگ: TKT

دوره تربیت مدرس TKT
دپارتمان تربیت مدرس زبان

گذراندن دوره TKT برای کسانی که قصد تدریس زبان انگلیسی را دارند، موضوع حائز اهمیتی می باشد. این دوره یکی از دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی است و برای افرادی مناسب است که می خواهند خود را در زمینه تدریس زبان انگلیسی به مراحل قابل قبولی برسانند.