موسسه زبان بهین دانش
جستجو

پارسا صمیمی

مروری بر رزومه پارسا صمیمی

  • مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با زبان ترکی
  • بیش از یکسال سابقه تدریس زبان انگیسی در سطوح کودک و نوجوان
  • در آموزش به کودکان مهارت و خلاقیت خوبی دارد
  • مسلط به نرم افزار های Excel, pro show, Auto cad, Visual Studio, Wamp Server, Notepad+, Illustrator, Access, Premiere, Snagit, Captivate, .Visio

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

۱۳۹۸

     دانشجوی کارشناسی نرم افزار

 

دوره های گذرانده شده

۱۳۹۶

     دوره TKT

 

۱۳۹۷

     دوره TTC احمدرضا ابراهیمی در اصفهان

 

۱۳۹۸

     دوره English Proficiency در اصفهان

 

۱۳۹۸

     دوره Self-Improvement در اصفهان

 

سوابق تدریس

۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

     تدریس زبان انگلیسی

در آکادمی زبان بهین دانش

سوابق شغلی

۱۳۹۸

     مدرس زبان انگلیسی در آکادمی زبان بهین دانش

 

سوابق فعالیت ها

۱۳۹۸ - ۱۳۹۵

     سخنرانی به زبان انگلیسی