موسسه زبان بهین دانش
جستجو

مقالات و رویدادها: مقالات

4
اهمیت انگیزه در یادگیری زبان
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 18:28

شما نیز امکان دارد به دلایل مختلفی انگیزه خود را برای یادگیری زبان از دست بدهید و انگیزه کمی برای ادامه راه داشته باشید. انگیزه یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در یادگیری زبان یا انجام هرگونه فعالیتی در زندگی است. وقتی از اهمیت داشتن انگیزه صحبت می کن ...

3
چرا زبان انگلیسی؟
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 12:56

امروزه به دلایل بسیاری یادگیری مکالمه زبان انگلیسی امری بسیار مهم است و عزم تمام مردم دنیا بر این است که بتوانند به این زبان زنده دنیا مسلط شوند. یادگیری زبان خود دلیلی است برای ارتباط با سایر کشورها و محو شدن مرزهایی که با عنوان مرزهای جغرافیایی مرد ...

1
درس خواندن به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 12:44

خب در این مقاله تصمیم گرفتیم درباره درس خواندن به انگلیسی و هر آنچه که درباره این موضوع باید بدانید صحبت کنیم. معادل درس خواندن به انگلیسی study می باشد اما وقتی بخواهیم درس و خواندن را به صورت جداگانه معنی کنیم درس در انگلیسی با کلماتی ماننده book، ...

2
نداشتن انگیزه برای یادگیری زبان
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 01:19

از دست دادن انگیزه می تواند در موارد مختلفی از زندگی اتفاق بیفتد؛ در کار، در ورزش، در روابط و... و اگر در همه این موارد اتفاق می افتد، چرا در مورد یادگیری زبان اتفاق نیفتد؟ بنابراین، اولین چیزی که در این قضیه باید بدانید این است که شما تنها نیستید. ه ...

جستجو

دسته بندی ها