موسسه زبان بهین دانش
جستجو

مقالات و رویدادها: مقالات

معرفی کردن به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 01:11

اولین چیزی که ما در آموزش زبان انگلیسی و هر زبان دیگر به آن احساس نیاز می کنیم، معرفی خودمان به زبان انگلیسی است. اگر بتوانیم یک معرفی درست از خودمان داشته باشیم قطعا در ایجاد ارتباطی قوی و دوستانه موفق بوده ایم و باعث تقویت اعتمادبنفس در یادگیری زبا ...

1
یادگیری زبان با آهنگ
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 00:42

یادگیری زبان با آهنگ و موسیقی از جمله روش هایی است که با تاثیر گذاری بر ضمیر نا خودآگاه ذهن، زبان هدف را با ژرفای ذهن مخاطب عجین می کند. واضع و مبرهن است که لازمه دریافت نتیجه از روشی نوین، آگاهی از تکنیک های یادگیری آن روش است. در ادامه قصد داریم ...

1
چگونه چند زبانه شویم؟
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
19 شهریور 1399 00:36

هدف گذاری برای یادگیری چند زبان به طور هم زمان، گام ها و مراحل زیر را نیاز دارد: ۱. دلیل خود را برای انجام این کار بدانید: هرچند دلایل بدی برای این کار وجود ندارد، اما باورهای غلط در یادگیری زبان دوم وجود دارد. متأسفانه ، اگر فقط به این دلیل که دیگرا ...

تشکر به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
18 شهریور 1399 23:52

در زبان انگلیسی برای بیان قدردانی از افراد از کلمات مختلفی استفاده می شود. اما کلمه ای که برای تشکر به انگلیسی برای همه ما آشناست کلمه thank است. کلمات مترادف با این کلمه کلماتی همچون acknowledgment و gratitude است. کلمه thank علاوه بر کلمه تشکر معان ...

جستجو

دسته بندی ها