موسسه زبان بهین دانش
جستجو

مقالات و رویدادها: مقالات

1
آدرس دادن به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
16 شهریور 1399 14:42

در واقع باید به این نکته توجه داشت که پرسیدن آدرس یکی از موضوعاتی است که باید در ابتدا برای سفر به خارج از کشور به طور کامل به آن اشراف داشت. پرسیدن آدرس و فهمیدن چیزی که طرف مقابل به ما میگوید باید برای ما یک اولویت باشد.

1
نردبان آموزشی رامیت
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
16 شهریور 1399 03:10

سیستم آموزشی در کشور ما یکی از مسائل پر چالش است که در کارآمدی آن، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. شاید به صراحت بتوان گفت که سیستم آموزشی به معنای واقعی در ایران و سایر کشورها وجود ندارد. دانشگاه ها و مدارس ما پر شده اند از روش های کتاب محور و جزوه ...

1
داستان به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
16 شهریور 1399 02:49

ما در زبان انگلیسی کلمات بسیار داریم که همگی یک معنی را می دهند اما بستگی به جا و موقعیت از هر کدام از آنها استفاده می کنیم. اگر داستان را به فارسی در یک دیکشنری فارسی به انگلیسی آنلاین بزنید چندین کلمات متفاوت پدیدار می شود. اما نکته مهم این است که ...

کلمات به انگلیسی
بهین دانش بهین دانش: تیم تولید محتوا آکادمی زبان بهین دانش
16 شهریور 1399 01:10

ما برای تسلط دائم به یادگیری زبان انگلیسی، حفظ کردن یا یادگیری تک تک کلمات را به صورت جداگانه پیشنهاد نمی دهیم چرا که اعتقاد داریم که یادگیری کلمات خود به خود در به کارگیری جملات کاری سهل و آسان می شود. اما در این بخش تعدادی از کلماتی را که بنظر می آ ...

جستجو

دسته بندی ها