موسسه زبان بهین دانش
جستجو

دوره ها: آموزش Speaking

دوره Proficiency
دپارتمان آموزش Speaking

وره پروفشنسی از جمله دوره های کارآمد و کارساز است که به محض ورود در دنیای تدریس، توانست در مدت زمان اندکی توجه بسیاری از علاقه مندان به تدریس زبان انگلیسی را به خود جلب نماید. پروفشنسی یکی از دوره های آماده سازی جهت ارتقای سطح زبانی علاقه مندان به یا ...

دوره آموزش مهارت Speaking
دپارتمان آموزش Speaking

دوره زبان انگلیسی پیشرفته و مکالمه کودکان و نوجوانان دوره زبان انگلیسی پیشرفته و مکالمه کودکان و نوجوانان دوره زبان انگلیسی پیشرفته و مکالمه کودکان و نوجوانان