موسسه زبان بهین دانش
جستجو

دوره ها: آزمون های بین المللی زبان

دوره آیلتس
دپارتمان آزمون های بین المللی زبان

دوره آیلتس ویژه ی زبان آموزانی است که قصد دارند در آزمون بین المللی آیلتس شرکت کنند و می خواهند آمادگی های لازم برای شرکت در این آزمون را کسب نمایند. آموزش زبان ایلتس، در تمامی آموزشگاه های سرشناس و کارآزموده در آموزش زبان، به صورت های حضوری برگزار م ...